Проекти на индивидуални еднофамилни къщи

Една от основните дейности на архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД е изготвянето на проекти за еднофамилни жилищни сгради. Къщата е нещо познато и може би тя е най-индивидуалния тип сграда, защото къщата изразява същността на своите обитатели. Много често поради скромните си размери, проектите на къщи са пренебрегвани от архитектурните студия. Нашето студио е възприело друг подход към проектирането на къщи. Ние виждаме в тях възможност за изява и творчество. Проектирането на всяка нова къща ни предоставя уникално предизвикателство като архитекти поради тяхното стилово и функционално разнообразие. За разлика от апартаментите, които са ограничени от габаритите на жилищната сграда и които лесно могат да бъдат определени като едностайни, двустайни, тристайни и т.н., при еднофамилните къщи вариантите са твърде много и разнообразни.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ НА КЪЩА?

При проектирането на всяка къща, архитектът взема под внимание голямо количество информация, за да изработи оптималния проект за конкретния клиент. Това са данни за:

теренни дадености
големина, форма и наклон на парцела
СВЕТОВНИТЕ ПОСОКИ
ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЪЩАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЯХ
предпочитани гледки, подходи към къщата, съобразяване с посоката на вятъра (при места с постоянни ветрове)
надморска височина (особено в планината, където снегът е съществен фактор)
нужди, изисквания, предпочитания и възможности на обитателите на къщата
наличието или липсата на изградена комуникация и инфраструктура около парцела

Съобразявайки се с всички тези дадености стигаме до извода, че няма как една къща да стои еднакво добре на всеки парцел. Нашата работа в архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” е да открием уникалното във всяка една задача и да сътворим индивидуална къща, която да отговаря на всички гореописани изисквания.

ПРОЦЕСЪТ ПО ПРОЕКТИРАНЕ НА КЪЩАТА

Основното за нас като проектанти е да разберем вашите нужди, за да може къщата да ви пасне по мярка. В разговор с клиента ние изготвяме подробно задание за проектиране, което става отправна точка за изработване на еднофамилната сграда. Нашата работа започва след предоставяне на необходимите изходни данни и документи (когато те не се изготвят от архитектурното студио). Времето, което една къща отнема за проектиране, е между един и два месеца. В рамките на седмица две архитектурното студио изготвя идейни схеми, които следва да бъдат одобрени или променени от клиентите. Това е етапът, в който най-безпроблемно могат да се нанасят корекции и да се изменя заданието.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ?

Пълният набор проекти, който се изисква от одобряващите органи е изложен в секция „Услуги“ на сайта. Архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” работи с доказани специалисти по всички части, за да предаде на клиентите пълен комплексен проект, на базата на който да бъде издадено строително разрешение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” изготвя проекти, които детайлират, конкретизират и допълват основната проектна документация. Макар и те да не са задължителни за одобряването на проекта от общината, в общия случай са незаменими в етапа на строителството. Подробна количествена сметка би спестила значителна сума пари по време на строежа и би предотвратила преразход на материали. Допълнителните проекти са изброени в секция „Услуги“ на сайта.

ЦЕНА НА ПРОЕКТИТЕ

При определяне на цената хонорарът на следните специалности (Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ОвиК, Енергийна ефективност, Оценка на съответствие на част "Енергийна ефективност") се калкулира според големината на къщата и се смята на квадратен метър. Хонорарът за индивидуален проект на еднофамилна къща за гореописаните части е 36 лева на квадратен метър проектирана площ. Останалите проектни части (част „Геодезическа“, Геоложки и хидроложки проучвания, част „Паркоустрояване и благоустрояване“, Проект за безопасност и здраве (ПБЗ), част „Пожарна безопасност“, "Проект за управление на строителните отпадъци (ПУСО)), които имат отношение към парцела са с фиксиран хонорар. Заедно те образуват цената за проектиране. Посочените цени са без ДДС.

В следващите параграфи сме представили част от най-предпочитаните типове къщи, всяка със своите особености. Разгледайте ги и ако ви харесат с удоволствие ще проектираме подобна къща и на вас.

ПРОЕКТ НА ТРАДИЦИОННА КЪЩА
В повечето случаи при тази къща се използват камъкът, дървото и мазилката, наричана още кирпич. Каменната зидария е главно на първия етаж, а дървената облицовка и мазилка се полагат на втория етаж. В съвремието ни, за да се постигне стилистиката на традиционната българска къща архитектите използваме облицовки от камък и дърво. Разнообразието се постига с използване на различни видове каменна зидария и лакиране в различни цветове на дървената облицовка.
ПРОЕКТ НА МОДЕРНИСТИЧНА КЪЩА
Тази къща умело съчетава и преплита обемите, създавайки един разчупен и интересен облик. Кубични обеми, големи прозорци и витрини, стилна фасада, облицовка от композитни панели и обработен камък са характеристиките на модернистичната къща. Тя се отличава с елегантност, изобилие от светлина и просторни пространства. Функционалността и визията са двата елемента, които са от първостепенно значение тук. Декоративните детайли са сведени до минимум и те не участват в естетиката на фасадата.
ПРОЕКТ НА ГРАДСКА КЪЩА
При проектирането на тази къща трябва умело да се съчетае градския облик на фасадата с традиционната функционалност на къщата.
ПРОЕКТ НА ЗЕЛЕНА КЪЩА
При нея отрицателното въздействие върху природата е сведено до минимум. Използват се местни материали, като при обитаване зелената къща пести природните ресурси. Това е къща, построена с максимална загриженост за околната среда. Става дума за сграда, изградена от напълно естествени материали, което изключва наличието на каквито и да е канцерогенни вещества, които присъстват в почти всички модерни сгради. Използва се в максимална степен естествената светлина, за да се намали разхода на електроенергия.
ПРОЕКТ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА КЪЩА
От първостепенно значение за енергоефективната къща е опазването на околната среда чрез намаляване на използваните ресурсите по изграждането и и разходите по поддръжката и. При проектирането и изграждането на този вид къща се цели тя да бъде независима от ВиК, електроразпределение и др.; понижаване на топлинните загуби чрез повишена топлоизолация; повишаване на комфорта на обитаване, позволявайки помещенията да се осветяват и вентилират по естествен начин; повишен топлинен и звуков комфорт.
ПРОЕКТ НА КОМПАКТНА - МАЛОМЕРНА КЪЩА
Както подсказва самото име, тези къщи са с минимални размери и са предвидени за терени с малка площ или за собственици, които не искат да инвестират в голяма или разточителна къща. В повечето случаи това са вили или къщи за отдих. Тези къщи са едноетажни, за да не се губи площ за стълбище, както и за да не се оскъпява конструкцията на сградата.