ПАКЕТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“

Цена на пакета: 200лв

Последните години стана модерно и дори задължително да се търсят съвременни строителни решения за намаляне на топлинните загуби на къщата към околната среда. Тези решения имат икономически характер (по-ниски експлоатационни разходи), но също така и повишават комфорта на обитаване. Стандартно, днешните проекти покриват нормативните изисквания за енергийна ефективност съгласно действащото законодателство. Но когато целта е постигане на нискоенергийна или дори пасивна къща, то наша задача като проектанти е да ви помогнем и насочим в избора на оптималната топлоизолациона система, дебелина на изолационния слой, вид и характеристики на изолацията (илюстрирани чрез сравнителен анализ) за постигане на показатели над нормативно изискуемите.

Питали ли сте се къде е оптималната точка между началната строителна стойност и инвестиция, съотнесена с ежемесечните експлоатационни разходи. Не винаги „повече“ е „по-добре“ особено когато се намесва и естетиката като фактор. Ние ще Ви консултираме при избора на оптимална дограма и стъклопакет, които да отговарят на завишените изисквания за енергийна ефективност. При изборът на пакет "Енергийна ефективност" Вие ще получите табличен анализ на енергийните нужди и загуби на къщата при различни сценарии – дебелина и вид на топлоизолацията и на остъкляването. Вие ще получите коректни научнообосновани данни, за да вземете информирано решение.