МОДИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТ НА КЪЩА

 

Ние можем да преработим всеки проект, така че да отговори на Вашите изисквания и да удовлетвори Вашите желания. За улеснение прилагаме списък с най-честите модификации, които се извършват по проектите и тяхното остойностяване, което се калкулира върху цената на проекта. Ако желаете да извършим изменение на плановете, което не е посочено в списъка, Вие можете да направите запитване към нас като опишете подробно Вашето желание и ние ще Ви върнем в рамките на два работни дни оферта за промяна на къщата.

 

МИНИМАЛНИ ПРОМЕНИ НА ПРОЕКТА НА КЪЩА

 • Промяна на материалите по фасада – безплатно
 • Промяна на размери на прозорци и врати, както тяхното добавяне или премахване не засяга конструкцията на къщата – безплатно
 • Огледално завъртане на къщата – ще завиши цената на проекта с 10%
 • Промяна на вида отопление – безплатно
 • Завишаване на топлоизолацията на къщата над нормативните изисквания – безплатно

 

СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ НА ПРОЕКТА НА КЪЩА

 • Обединяване, добавяне или премахване на помещения
 • Промяна на вида на конструкцията (монолитна стоманобетонна, дървена, метална и др.)
 • Промяна на габаритите на къщата
 • Промяна на етажността на къщата (добавяне или премахване на етаж)
 • Добавяне или премахване на подземно ниво
 • Завишаване на конструктивните елементи над нормативните

 

Извършване на една или повече съществени промени, които не променят площта на къщата, ще завиши цената на проекта с 20%. При добавяне на площ към къщата (добавяне на нов етаж или промяна на габаритите на къщата), цената на проекта ще се завиши с 33,0лв/м2 за добавената квадратура. При намаляне на площта на къщата, цената на проекта остава непроменена.

 

За да модифицираме плана на къща Вие трябва да направите запитване към нас като посочите ID номера на проекта, който желаете да бъде променен, да опишете исканите промени и да оставите Ваши контакти за обратна връзка. Ние ще се свържем с Вас в рамките на два работни дни за уточняване на детайлите.