Пакет „ОВК плюс“

ПАКЕТ „ОВК ПЛЮС“

Цена на пакета: 300лв

Днешното разбиране за непрекъснат комфорт на обитаване на съвременната къща независимо от нейното местоположение често означава дублиране на отоплителната инсталация с една или повече алтернативни инсталации и уреди. Този въпрос е от особена важност, когато къщата е разположена в отдалечени райони, където поддръжката е бавна и ненадежна и отпадането (дефектирането) на основна система, каквато е отоплителната инсталация, би означавало дни, дори седмици на студ и дискомфорт.

С изборът на пакет "ОВК плюс" ние даваме възможност за проектиране на повече от една отоплителни инсталации, които да работят независимо една от друга или в синхрон. Също така можем да помогнем в подбора на оптималната отоплителна, вентилационна и климатизационна система, за да се постигне максимален комфорт на обитаване. Избраните системи ще бъдат съобразени с реалното местоположение, климатични особености, изложение и предоставена електрическа мощност на бъдещата къща. Не на последно място е осигуряването на пресен въздух в помещенията. Този въпрос все още е силно пренебрегван в нашето законодателство, но е от съществено значение при постигане на основните цели на едно жилище, отмора и комфорт.