ПАКЕТ „СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ“

Цена на пакета: 800лв

В допълнение към стандартния проект по част „Електро“, който включва силова инсталация, слаботокова инсталация, осветление и мълниезащита можем да изготвим специализирани проекти за СОТ, видеонаблюдение и пожароизвестяване. Макар и да не се изискват като задължителни проектни части за издаване на строително разрешение, наличието на тези системи в една къща гарантирано допринасят за комфорта и сигурността на обитаване. Проектите са съобразени с нормативните изисквания, но могат и да бъдат индивидуализирани според конкретно задание на ползвателите. Според официалната статистика в местата под видеоконтрол престъпленията спадат с до 70%. За да бъдем максимално полезни е важно да се знае коя фирма ще осъществява охраната и съответно видеонаблюдението, за да можем да се съобразим с конкретните възможности и препоръки. Системата за пожароизвестяване е незаменима при възникване на пожар през нощта, който е потенциално животозастрашаващ.